Nejčastější otázky zájemců o nemovitosti

 1. Může v Rakousku nabývat bez omezení do vlastnictví nemovitosti právnická osoba se sídlem v nových státech EU nebo fyzická osoba, která má občanství některého z těchto nových států EU, např. České či Slovenské republiky?
  • Ano, pokud jde o nemovitosti určené k bydlení či k podnikání, nebo o pozemky určené k výstavbě. Určitá omezení existují při nabývání zemědělských pozemků.
 2. Platí někdo při koupi bytu, domu či pozemku v Rakousku daň z přidané hodnoty nebo nějakou jinou daň?
  • Kupující platí:
   • daň z přidané hodnoty ve výši 20 % jen při koupi objektu k podnikání a jen z ceny jeho vnitřního zařízení, nikoliv z ceny nemovitosti.
   • daň z převodu nemovitosti ve výši 3,5 % z ceny nemovitosti při nákupu jakékoliv nemovitosti.
 3. Existuje v Rakousku obdoba českého katastru nemovitostí a jako dlouho trvá zápis nově nabyté nemovitosti?
  • Systém katastru nemovitostí je v Rakousku sice stejný jako v ČR, zásadní rozdíl je však v tom, že v Rakousku trvá zápis jen několik dnů. Pokud by však byla nemovitost zatížena zástavním právem banky, trvá zápis do katastru nemovitostí déle.
 4. Existuje v Rakousku obdoba společenství vlastníků?
  • Existuje, vlastníci bytů se na rozhodování o správě domu podílejí podle svých podílů stanovených stejným způsobem jako v České republice, správu domu vykonává vlastníky pověřená firma.
 5. Je možné pořídit si nemovitost v Rakousku také na hypotéku?
  • Ano, rakouské banky poskytují hypotéky na nákup nemovitostí v Rakousku. Pokud požádáte o poskytnutí půjčky v Rakousku je potřeba mít všechny doklady přeložené do němčiny soudním překladatelem.
 6. Kolik stojí, když si koupím v Rakousku byt, kde budu jen přechodně a budu chtít, aby mi někdo z blízkého okolí prováděl drobnou údržbu, zkontroloval topení atp.?
  • Takovou službu lze sjednat za cca 10–15 € na hodinu.
 7. Když bych chtěl nemovitost v Rakousku koupit a např.:
  1. za dva roky s výnosem prodat, budu povinen platit daň z tohoto zisku, když při nákupu i při prodeji této nemovitosti budu mít daňový domicil v ČR?
  2. pronajmout ji, budu z přijatého nájemného platit daň v Rakousku nebo v ČR, když po celou dobu trvání tohoto pronájmu budu mít daňový domicil v ČR a jak vysoká tato daň bude? Vzhledem k čl. 13 a 6 smlouvy o zamezení dvojího zdanění, která se vztahuje na Rakousko a ČR a kterou najdete v české Sbírce zákonů pod č. 48/1979 Sb. budou oba tyto výnosy podléhat zdanění v Rakousku. Pokud nemovitost:
   1. prodáte:
    1. po deseti letech od jejího nabytí, tak nebudete povinni ze zisku platit žádnou daň,
    2. do deseti let od jejího nabytí, tak ze zisku, tj. z rozdílu mezi nabývací a prodejní cenou této nemovitosti nebudete povinen v ČR platit nic, avšak v Rakousku budete povinen zaplatit daň ve výši 50 % z tohoto rozdílu.
   2. pronajmete, tak rakouská sazba daně z tohoto příjmu je:
od € do € sazba daně
0 3 640 0 %
3 640 4 503,30 21 %
4 503,30 1 918,70 31 %
11 918,70 23 692 41 %
23 692 50 %