Existuje v Rakousku obdoba českého katastru nemovitostí a jako dlouho trvá zápis nově nabyté nemovitosti?

  • Systém katastru nemovitostí je v Rakousku sice stejný jako v ČR, zásadní rozdíl je však v tom, že v Rakousku trvá zápis jen několik dnů. Pokud by však byla nemovitost zatížena zástavním právem banky, trvá zápis do katastru nemovitostí déle.