Kupní cena je vždy splatná kupujícím na svěřenecký účet notáře (Treuhadkonto), kde jsou peníze deponovány a uvolněny ve prospěch prodávajícího v momentě sjednaném v kupní smlouvě, zpravidla po zápisu nového vlastníka do katastru nemovitostí.

Daň z převodu nemovitosti, poplatek za registraci do katastru nemovitostí a notářské poplatky jsou také splatné přímo u notáře.

Obecně lze konstatovat, že kupující nemovitosti v Rakousku musí počítat s vedlejšími náklady ve výši 10–12 % z kupní ceny, neboť je pravidlem, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí vždy kupující. Tyto standardní rakouské poplatky jsou stejné pro občana Rakouska i pro kteréhokoliv občana ze států EU.

Jednorázové poplatky a daně hrazené kupujícím v souvislosti s pořízením nemovitosti v Rakousku (v % z kupní ceny):

Daň z převodu nemovitosti 3,5 %
Registrace do katastru nemovitostí 1,1 %
Notářské poplatky cca 2 % (+DPH)
Realitní provize 3 % (+DPH)
Další náklady (ověření podpisů apod.) cca 300 €
U platby s využitím hypotečního úvěru se přidávají další náklady

Poplatek za vklad zástavního práva 1,2 %
Poplatek za sjednání úvěru 0,8 %